Thiết kế & Phát triển Phần mềm

Chúng tôi đồng hành cùng các doanh nghiệp chuyển đổi số, mở rộng quy mô và đạt được lợi thế cạnh tranh, thông qua việc cung cấp các sản phẩm-dịch vụ phần mềm hoàn thiện và sáng tạo.

Liên hệ

Chúng tôi tạo ra các Hệ thống Phần mềm tuyệt vời

Chúng tôi giúp bạn khai thác công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo thời gian đáp ứng nhanh hơn... Việc cung cấp sản phầm-dịch vụ của chúng tôi được xây dựng dựa trên việc giúp bạn triển khai và duy trì quá trình chuyển đổi số của mình lâu dài. 


Tìm hiểu thêm

 SOpen Cung cấp các Giải pháp


Hệ thống
Phần mềm tùy chỉnh

Xây dựng phần mềm theo yêu cầu đặc thù với từng Khách hàng

Ứng dụng
trên Smartphone

Xây dựng ứng dụng đa nền tảng: iOS, Android

Big Data & Trí tuệ
thông minh

Xử lý dữ liệu lớn, thiết kế tối ưu báo cáo, xây dựng các mô hình trí tuệ thông minh nhân tạo

Kiểm thử
hệ thống Phần mềm

Đảm bảo các hệ thống phần mềm hoạt động tin cậy và hiệu quả

Khách hàng tiêu biểu

Chúng tôi đồng hành cùng khách hàng